Onze Visie, missie en kernwaarden

Wie zijn wij...

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zich rond de oprichter, Andy Vrolijkx, verzameld hebben met één gezamenlijk doel: het bijstaan van mensen met kanker en hun naasten in een huiselijke sfeer. De naam van ons Huis verwijst naar de lievelingsbloem van de moeder van Andy die in 2014 aan kanker overleed. Ook willen we met deze bloem symboliseren dat we mensen met kanker en hun naasten tijdens de onzekere periodes tijdens en na de behandelingen niet mogen vergeten. 

Onze visie is...

De ondersteuning bieden die in het professionele zorgcircuit niet altijd aangeboden kan worden aan mensen met kanker of hun naasten. Steeds meer mensen in onze samenleving worden direct of indirect met kanker geconfronteerd. Ons inloophuis wil in de eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen.


Onze missie is...

Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.
De missie van ons inloophuis willen we verwezenlijken door het nastreven van de volgende doelen:

• Het bieden van een laagdrempelige inloop voor alle betrokkenen in de regio.
• Het bieden van een ontmoetingsplaats en een luisterend oor aan alle gasten, waarbij het huis zich zowel op individuele contacten als op contacten met lotgenoten richt.
• Een breed en hoogwaardig aanbod aan activiteiten, aangepast aan de behoeften van de doelgroep en rekening houdend met diversiteit, leeftijd en geslacht.
• Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers.
• Het bieden van adequate en actuele informatie, het organiseren van themabijeenkomsten, open dagen en rondleidingen.
• Samenwerking met professionele organisaties, verenigingen voor mensen met kanker, en andere vrijwilligersorganisaties binnen het domein.


Onze kernwaarden zijn...

De kernwaarden in de omgang met onze gasten zijn: respect, veiligheid, deskundigheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en discretie.